Гарантія

Що потрібно знати про гарантію Sony

Виріб Sony потребує ремонту? Дізнайтесь, чи поширюється на нього гарантія.

Загальна гарантія Sony

Категорії продукції, термін гарантії та термін служби
Категорія продукції Термін гарантії Термін гарантії при покупці в магазині Sony Store Online або Sony Centre Термін служби
Фотоапарати, відеокамери, змінні об'єктиви 2 (два) роки 3 (три) роки 7 (сім) років
Телевізори 1 (один) рік 2 (два) роки 5 (п’ять) років
Стаціонарна аудіо-відеотехніка, автомобільна аудіо- відеотехніка 1 (один) рік 2 (два) роки 7 (сім) років
Решта категорій побутової аудіо- відеотехніки, аксесуари 1 (один) рік 2 (два) роки 5 (п’ять) років
Ігрові приставки та аксесуари PlayStation 1 (один) рік 2 (два) роки 5 (п’ять) років
Акумуляторні батареї та зарядні пристрої для фотоапаратів і відеокамер 2 (два) роки 3 (три) роки 2 (два) роки
Продукція без електронних схем, кабелі та перехідники. відсутній відсутній не передбачено

Якщо ваш виріб потребує ремонту, потрібно пред'явити оригінал документів про покупку. Якщо у вас їх немає, вам доведеться платити за ремонт.

Деякі продукти, серед яких лампи, проектори та акумулятори, мають обмежену гарантію. Для отримання додаткової інформації ознайомтеся з умовами загальної гарантії Sony.

На що гарантія не поширюється?

Гарантія не поширюється на пошкодження, отримані внаслідок:

 • вологості;
 • падіння виробу;
 • потрапляння блискавки;
 • використання виробу не за призначенням.

Пошкодження сталося внаслідок дії одного з вищезгаданих чинників? Не хвилюйтеся, ваш виріб Sony все одно може бути відремонтований, але у цьому випадку ремонт доведеться оплатити. Читайте докладніше про вартість ремонту та пропоновані можливості.

Текст гарантійного талону

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
для продукції зазначеної в таблиці «Категорії продукції, термін гарантії та термін служби»

Шановний покупцю!
Дякуємо Вам за придбання продукції марки «Соні». На Ваш виріб розповсюджується гарантія у відповідності з наведеними в цьому талоні умовами, яка надається компанією Соні Оверсіз С.А. (далі - «Соні»). Областю дії цієї гарантії є Україна. Для підтвердження Ваших законних прав рекомендуємо Вам зберегти касовий чек та інші документи, що підтверджують факт покупки виробу.

Шановний покупцю!
Дякуємо Вам за придбання продукції марки «Соні». Сподіваємось, користування нею принесе Вам лише задоволення.

У випадку, якщо Вам знадобляться гарантійні послуги, Ви можете звернутися до одного із Уповноважених центрів з обслуговування «Соні» (УЦО) зазначених у цьому гарантійному талоні або до дилера, у якого Ви придбали цей виріб. Щоб уникнути непотрібних незручностей, радимо Вам уважно прочитати інструкцію з експлуатації перед тим, як використовувати виріб чи звертатися до УЦО чи продавця.

Ваша гарантія
Ця гарантія поширюється на Ваш виріб «Соні», за умови що:

 • Ви придбали цей виріб в Україні;
 • виріб належить до категорії продукції, яка зазначена в таблиці
«Категорії продукції, термін гарантії та термін служби».
 • продукція входить до переліку моделей (включаючи серійний номер виробу) призначених для продажу компанією «Соні» в Україні. Перевірити, чи підлягає продукція гарантійному обслуговуванню
Ви можете, звернувшись до УЦО або служби підтримки.
За умови дотримання наведених вище умов ця гарантія дозволяє провести гарантійне обслуговування у наступних країнах: Вірменія, Грузія.

Цією гарантією «Соні» гарантує Вам, що Ваш виріб не матиме дефектів ні в матеріалах, ні в роботі на протязі терміну, вказаного у цьому гарантійному талоні, починаючи з дати першої покупки. Якщо протягом гарантійного терміну виявиться, що виріб має дефекти (що існували станом на дату першого придбання) у матеріалах чи роботі, «Соні» або УЦО, в області гарантійного обслуговування, без стягнення плати за роботу та деталі, відремонтують або на свій розсуд замінять виріб чи його несправну частину на умовах зазначених нижче. «Соні» та УЦО мають право замінити несправний виріб або його деталі новими або відновленими виробами або деталями. Будь-які вироби або вузли, які буде замінено, стають власністю «Соні».

Умови
 1. Гарантійні послуги надаються при наданні споживачем чека та розбірливо і правильно заповненого гарантійного талону встановленого зразка разом із дефектним виробом до закінчення гарантійного терміну. «Соні» та УЦО можуть вимагати від споживача надання додаткових доказів факту покупки виробу для підтвердження відомостей вказаних у гарантійному талоні. «Соні» та УЦО мають право відмовитися надавати безплатні гарантійні послуги, якщо гарантійний талон заповнений неповністю або нерозбірливо, або має відомості, не у відповідності до дійсності. Ця гарантія втрачає чинність у випадку, якщо назва моделі, типовий або серійний номер на виробі був виправлений, зітертий, видалений або є нерозбірливим.
 2. Щоб уникнути пошкодження чи втрати/видалення даних на змінних носіях інформації, чи пошкодження, чи втрати аксесуарів, носії інформації та аксесуари мають бути зняті перед поданням виробу на гарантійне обслуговування.
 3. Гарантія не розповсюджується на ризики, пов'язані з перевезенням Вашого виробу до та від «Соні» чи УЦО, якщо таке транспортування не було організоване «Соні» чи УЦО.
 4. Ця гарантія не поширюється на:
  1. періодичне обслуговування, ремонт або заміну частин
   внаслідок нормального зносу;
  2. витратні матеріали (компоненти, які потребують
   періодичної заміни протягом терміну служби виробу, на зразок батарейок, картриджів для друку, звукознімачів, лампочок та ін.);
  3. пошкодження чи несправності, викликані використанням, експлуатацією виробу чи поводженням з ним, що не відповідають звичайному особистому чи домашньому використанню;
  4. пошкодження чи модифікацію виробу внаслідок:
   1. неправильної експлуатації, включаючи:
        - поводження з виробом, наслідком якого є фізичні, косметичні пошкодження чи пошкодження поверхні, деформація виробу або пошкодження рідкокристалічних дисплеїв;
        - встановлення чи використання виробу не за його призначенням або не у відповідності з інструкцією виробника з експлуатації або обслуговування;
        - обслуговування виробу не у відповідності з інструкцією виробника з експлуатації та обслуговування;
        - встановлення чи використання виробу у спосіб, що не відповідає технічним стандартам або нормам безпеки країни, де його встановили чи використовують;
   2. вірусного ураження, використання програмного
    забезпечення, яке не входить до комплекту виробу, чи неправильного встановлення програмного забезпечення;
   3. стану чи дефектів системи або її елементів, з якими чи в складі яких виріб використовується, за виключенням інших виробів компанії «Соні», призначених для використання разом із цим виробом;
   4. використання виробу з аксесуарами, периферійним обладнанням чи іншими виробами, які за типом, станом чи стандартами не відповідають рекомендаціям «Соні»;
   5. ремонту чи спроби ремонту особами, що не є представниками «Соні» чи УЦО;
   6. регулювання чи переробки виробу без попередньої письмової згоди «Соні», включаючи:
        - модернізацію виробу з перевищенням технічних параметрів чи режимів, наведених в інструкції з експлуатації;
        - регулювання та настроювання виробу з метою узгодити його з вимогами державних чи місцевих технічних стандартів та стандартів із техніки безпеки в країнах, відмінних від тих, для яких виріб було розроблено та виготовлено;
   7. недбалого поводження;
   8. нещасних випадків, пожеж, потрапляння комах, чужорідних рідин, хімічних та інших речовин, затоплення, вібрації, високої температури, невідповідної вентиляції, коливання напруги в мережі живлення, використання неправильного живлення чи вхідної напруги, опромінення, електростатичних розрядів, включаючи блискавку, а також інших видів зовнішнього впливу;
  5. продукцію, що не входить до переліку моделей
   (включаючи серійний номер виробу) призначених для продажу компанією «Соні» в Україні. Перевірка належності до переліку здійснюється в УЦО за повною назвою моделі та її серійним номером;
 5. Ця гарантія поширюється лише на апаратні складові виробу. Вона не поширюється на програмне забезпечення (як виробництва компанії «Соні», так і інших компаній), щодо якого укладаються ліцензійні угоди з кінцевим користувачем, або окремі гарантійні положення чи винятки.
Винятки та обмеження

Окрім наведеного вище, «Соні» не дає жодних гарантій (явних, гаданих, встановлених законом чи інших) стосовно якості, технічних характеристик, точності, надійності, придатності для конкретної мети виробу або програмного забезпечення, що є його частиною або постачається з ним у комплекті, а також будь-яких інших гарантій.

Якщо згадані винятки не дозволяються чи не повністю дозволяються чинним законодавством, «Соні» виключає або обмежує свої гарантії лише в межах, максимально дозволених законом. Будь-яка гарантія, яку не можна повністю виключити, обмежується (у дозволених відповідним законом межах) терміном дії цієї гарантії.

Зобов'язання «Соні» за цією гарантією полягають виключно у ремонті чи заміні виробу за умови додержання умов та положень цієї гарантії. «Соні» не несе відповідальності за будь- які збитки чи шкоду, пов'язані з виробом, обслуговуванням, цією гарантією чи іншим, включаючи:
   - матеріальні чи моральні збитки;
   - кошти, сплачені за продукт;
   - втрачену вигоду, втрачені доходи, дані;
   - використання виробу чи будь-яких виробів, із ним пов'язаних;
   - побічні, непрямі чи подібні збитки чи шкоду.
Наведене обмеження розповсюджується на збитки та шкоду, пов'язані з:

 1. погіршенням продуктивності чи неможливістю експлуатації
  виробу чи пов'язаних з ним виробів внаслідок виникнення дефекту або перебування виробу в «Соні» чи УЦО, що викликало простій, втрату часу користувача чи перерву в економічній діяльності;
 2. неточністю даних, отриманих за допомогою виробу чи пов'язаних із ним виробів;
 3. пошкодженням чи втратою програмного забезпечення чи
  змінних носіїв інформації;
 4. вірусним ушкодженням та іншими причинами.
Згадане обмеження розповсюджується на збитки та шкоду, що виникли внаслідок будь-яких правопорушень, включаючи недбалість, в результаті невиконання умов договорів, становлення явної чи гаданої гарантії, а також розповсюджується на об'єктивну відповідальність (навіть якщо «Соні» чи УЦО були попереджені про можливість завдання такої шкоди).

Якщо відповідний закон не дозволяє або обмежує згадані винятки з відповідальності, «Соні» виключає або обмежує свою відповідальність якнайширшими межами, дозволеними таким законом. Наприклад, в деяких країнах забороняється виключення чи обмеження відповідальності за шкоду, яку завдано внаслідок недбалості, грубої недбалості, умисних неправомірних дій, тощо. Обсяг матеріальної відповідальності «Соні» по цій гарантії у жодному випадку не перевищує ціни, яку було сплачено за виріб, але якщо відповідний закон встановлює вище обмеження відповідальності, то застосовується саме таке обмеження.

Дотримання Ваших законних прав

Споживачі мають юридичні (законні) права за відповідними законами країни, що стосуються продажу споживчих товарів. Ця гарантія не обмежує ані Ваші законні права, зокрема ті, що не підлягають виключенню чи обмеженню, ані Ваші права стосовно сторони, у якої Ви придбали виріб. Ви можете відстоювати Ваші права на свій розсуд.

Уповноважений представник виробника в Україні з питань відповідності вимогам технічних регламентів: ТОВ «Соні Україна», вул. Іллінська 8, м. Київ, 04070,

Отримайте більше від свого продукту!
Зареєструйте його на сайті:
www.sony-europe.com/myproducts

Технічна підтримка продукції:
http://www.sony.ua/support

Технічна підтримка продукції:
http://www.sony.ua

З додаткових питань та більш докладної інформації стосовно Уповноважених центрів з обслуговування і умов гарантійного обслуговування просимо звертатись до Вашого дилера або до Центру інформації для споживачів продукції «Соні» за адресою та телефонами вказаними нижче. Зауважте, що Центр інформації для споживачів не надає послуги з ремонту.

Центр інформації для споживачів «Соні»
Телефон: 0 800 307 669 (безкоштовний для дзвінків із України)
E-mail: info@sony.ua

Будь ласка, зареєструйте Ваш виріб на www.sony-europe.com/myproducts